Wyszukaj miejscowość:

Copyright © dwory.cal.pl, Designed by Alpha Studi, oMapa strony, webmaster: Paweł Pelak, Polityka dotycząca Ciasteczek

Milanowskich. Nieszczęściem dla Milanowa były wojny XVII wieku. Zaczęło się od wojsk litewskich ks. Bogusława Radziwiłła koncentrujących się do walki z Kozakami Chmielnickiego O ich bezprawnych rekwizycjach mówiła wiele szlachta na sejmikach lubelskich w roku 1649 i 1655. W wojnie polsko-moskiewskiej 1654 - 56 roku wrogie zagony dotarły aż pod Par­czew i zniszczyły go doszczętnie, podobnie jak okoliczne miejscowości, w tym Cichostów. Mniej dostępny Milanów ocalał. Ludność Milanowa wraz ze swoim dobytkiem skryła się wówczas w trudno dostępnych lasach w okolicy Rudzieńca.Z potopu szwedzkiego 1655-60 pozostały kości poległych rajtarów na ziemi folwarku zwanego Mogiłki, należącego do Milanowa. na terenie Mogiłek natrafiano na szczątki poległych tu Szwedów, przykładnie ukaranych za ich napaść i rozboje na miejscowej ludności.Zdarzały się też przypadki grabieży i rozboju „panów braci" szlachty, znane jako „zajazdy". W 1693 roku majątek milanowski przejęła Trembińska, Wieś wraz z przyległościami odkupił od niej Józef Firlej z Dąbrowicy - Po śmierci Józefa Firleja, wdowa po nim wy­dzierżawiła Milanów Janowi Galęzowskiemu z Targowiska, pisarzowi ziemi lubelskiej. Po ojcu dzierżawę przejęła córka Paulina - przeorysza klasztoru reguły Św. Franciszka w Lublinie.Gałęzowscy dzierżawili Milanów od 1699 do 1742 r. Następnie od Firlejów nabył Mi­lanów wraz z. przyległościami oraz Kolano, Jabłoń, Gęś z przyległościami hr. Seweryn Potocki . W sukcesji po ojcu, milanowskie dobra otrzymała jego córka Wanda Julianna Potocka. Zmiana właściciela dóbr sprawiła, że z zagęszczonych sąsiednich wiosek, a nawet zaścianków szlacheckich, zgłasza­li się chętni do osiedlenia na milanowskich pustkach. Po śmierci Seweryna Potockiego w 1822 r. Milanów otrzymała w wianie jego córka, Wanda Julianna. Zaskarbiła sobie ona wdzięczną pamięć ówczesnych mieszkańców i następnych pokoleń milanowian przez wybudowanie kościoła i szpitala w Milanowie. Młoda właścicielka Milanowa wraz z przyległościami oraz Jabłonią, Kolana, Gęsi z przyległościami i Celejowa dość szybko wyszła za mąż za hr. Michała Wielopolskiego i równie szybko została wdową. W 1813 r. poślubiła hr. Kajetana Uruskiego z Galicji, pana na Bilce, Bukaczowcach z przyległościami, Klodnie i Gajach, prefekta lwowskiego departamen­tu. Ale to małżeństwo trwało tylko cztery lata, przerwała je śmierć Kajetana Uruskiego. Niestrudzona małżeńskimi niepowodzeniami hr Wanda wyszła rychło trzeci raz za mąż za austriackiego generała hr. Caboga. Włocha z pochodzenia.Wanda z Potockich dała rodowi tylko jednego potomka - syna Seweryna, urodzonego z Kajetana Uruskiego 1 lipca 1817 roku we Lwowie. Uruscy mieli jedynie dwie córki, z których starsza Maria Wanda urodziła się w 1853 r., młodsza Seweryna Maria w 1860 r. Kiedy w 1867 r. Seweryn Uruski powrócił z Paryża na ślub znajomych Konstantego Przeździeckiego i Izabeli Plater-Zylberg jego 14 letnia córka Maria Wanda poznała 30-letniego księcia Włodzimierza Światopełk-Czetwertyńskiego. Urodziwy, szarmancki w zachowaniu, uznany za wielkiego patriotę zesłaniec na Sybir, a przy tym potomek starego książęcego rodu Światopełk-Czetwertyńskich, zaimponował ks. Włodzimierz młodej hrabiance i zyskał jej wzajemność. Pokochali się. Ks. szybko rozpoczął budowę pałacu w 1873 r., zaprojektowanego przez budownicze­go Lanci z Warszawy. . Książę Włodzimierz był miłośnikiem przyrody, interesował się również literaturą i sztuką. Toteż w pałacu znala­zło się pomieszczenie na bibliotekę i galerię obrazów. Wkrótce Wanda Maria Światopelk-Czetwertyńska stalą się prawną właścicielką dóbr ziemskich Milanowa i Rudzieńca z przyległościami, pałacu w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu oraz posiadłości na Sewerynowie. Blisko 60 lat życia spędziła w Milanowie. W czasie narodowych i religijnych prześladowań przez rząd rosyjski dom jej stal się ostoją prze­śladowanych, przeważnie unitów, nad którymi roztoczyła troskliwą opiekę. Według notatki ze strony http://milanow.pl/index.php/historia
Zdjęcia lipiec 2009, we dworze mieści się szkoła


zespół dworski


dwór


dwórZobacz Milanów na mapie Polski
(Uwaga! W przypadku kilku miejscowości o tej samej nazwie - mapa może wskazać błędną miejscowość)

Copyright © dwory.cal.pl, Designed by Alpha Studi, oMapa strony, webmaster: Paweł Pelak, Polityka dotycząca Ciasteczek